Ydych chi’n gweithio i’r Cyngor ar hyn o bryd, naill ai’n uniongyrchol gyflogedig neu drwy Asiantaeth?