Cyflog

 • Cyflog


  Mae gan y Cyngor Bolisi Tâl Corfforaethol a gyhoeddir yn flynyddol. Mae cyrff llywodraethu ysgol hefyd yn mabwysiadu Polisïau Tâl blynyddol. 

 • Graddfeydd Cyflog

   

  Cliciwch isod i weld Cyngor Caerdydd yng nghyd-destun strwythur cyflog teg gyda dyfarniadau cyflog blynyddol.

 • Cynyddiadau

   

  Mae’r mwyafrif o raddau tâl yn rhai cynyddrannol a phennir nifer y cynyddiadau gan radd benodol y swydd. Cynnydd mewn tâl yw cynyddiadau a ystyrir yn flynyddol hyd nes eich bod yn cyrraedd brig y radd.

 • Cyflogwr Cyflog Byw 

   

  Mae Cyngor Caerdydd yn gyflogwr Cyflog Byw. Rydyn ni o’r farn bod talu'r Cyflog Byw yn ddangosydd allweddol o ymrwymiad cyflogwr i arferio-n gwaith teg. Dyna pam bod y Cyngor nawr yn gweithio i hyrwyddo’r Cyflog Byw ar draws y gymuned fusnes leol ehangach. Ein nod yw cynorthwyo ac annog cymaint o fusnesau lleol â phosibl i ymrwymo i dalu’r Cyflog Byw i'w cyflogeion.