Undebau Llafur

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth ag undebau llafur. Mae undebau llafur cydnabyddedig y Cyngor fel a ganlyn:

AEP - Association of Education Psychologists   

http://www.aep.org.uk/

ASCL - Association of School & College

http://www.ascl.org.uk/

ATL - The Association of Teachers & Lecturers 

http://www.askatl.org.uk/

BECTU - Broadcasting Entertainment Cinematograph & Theatre Union

http://www.bectu.org.uk/

NAHT - National Association of Head Teachers

http://www.naht.org.uk/

NASUWT - National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers 

http://www.nasuwt.org.uk/

NASUWT - National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers  

http://www.nasuwt.org.uk/

UCAC - Undeb Cenediaethol Athrawon Cymru  

http://www.athrawon.com/


UCU (NATFHE) - University & College

http://www.ucu.org.uk/